Zorg

Op grond van de belangrijke maatschappelijke taak die zorgverleners vervullen ten aanzien van hun patiënten voor wat betreft de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging, dient een incasso-intermediair altijd een zorgvuldige afweging te maken tussen enerzijds het gewenste maximale incassoresultaat en anderzijds de gevolgen die dat met zich meebrengt.

Wij leggen al geruime tijd een sterk accent op het incasseren met oog voor de menselijke maat. De huidige daadkracht van de gerechtsdeurwaarder bestaat allang niet meer uit het louter dreigen met executiemaatregelen, maar komt steeds vaker voort uit empathie en inlevingsvermogen ten aanzien van de positie van de schuldenaar.

Binnen de zorg sector is de de financiële bedrijfsvoering de afgelopen steeds belangrijker geworden. Steeds meer medische behandelingen vallen buiten de verzekerde zorg en dienen door de patiënten zelf betaalt te worden. Daarnaast zijn patiënten vaker onverzekerd voor medische behandelingen.  

Het belang van sociaal verantwoord incasseren vinden wij evident. Dit is ook de reden dat diverse zorginstellingen zoals ziekenhuizen, thuiszorginstellingen, fysiotherapeuten, tandartsen maar ook dierenartsen met een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor ons hebben gekozen.

Inmiddels verzorgen wij met veel succes voor drie regionale ziekenhuizen hun incassoportefeuilles. Wij zijn daarmee in deze sector marktleider in de regio Twente en omliggende gebieden. 

No cure no fee
Heldere tarieven
Hoge incassoscore
Vaste contactpersonen
SVI gecertificeerd

“Wij vinden het belangrijk dat onze incassopartner rekening houdt met de relatie die er bestaat tussen zorgverlener en patiënt.”

Bent u geÏnteresseerd in onze dienstverlening?

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com