Uw debiteur krijgt de mogelijkheid om de
vordering zonder
bijkomende kosten te
voldoen

Pré incasso

Het grote voordeel van pré incasso is dat u uw debiteur een allerlaatste kans geeft om de vordering te voldoen zonder bijkomende kosten. Dat minimaliseert de kans op verstoring van de zakelijke relatie met uw klant.

U kunt kiezen uit twee pré incasso maatregelen 

Pré incassosticker

Voor kleine vorderingen tot een bedrag van € 500,00 kunt u gebruik maken van de opvallende pré incassostickers die u op uw aanmaning kunt plakken. Op de stickers staat vermeld dat GLN de vordering in behandeling zal nemen als betaling binnen de gestelde termijn uitblijft. Uw aanmaning krijgt daardoor een hogere attentiewaarde en u laat zien dat u een korte lijn heeft naar GLN incasso. de kans dat uw factuur alsnog voldaan zal worden is vele malen groter.

De kosten van een sticker bedragen € 2,50 en worden per vellen van 18 stuks aangeboden.

Pré incassobrief

Voor kleine vorderingen tot een bedrag van €1000,00 kunt u door ons een pré incassobrief laten sturen. Uw debiteur ontvangt een schriftelijke aanmaning op briefpapier van GLN incasso betreffende de openstaande vordering. Uw debiteur krijgt de mogelijkheid om de openstaande vordering zonder bijkomende incassokosten te voldoen. In de aanmaning wordt vermeld hoeveel de incassokosten zullen gaan bedragen als de openstaande vordering niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt.

Na het verstrijken van de betaaltermijn zal de vordering automatisch doorstromen naar de buitengerechtelijke incassofase, tenzij de vordering volledig is voldaan.

Voor de administratieve verwerking en het versturen van de pré incassobrief rekenen wij een bedrag ad € 15,00 exclusief btw.

Als uw openstaande vordering is voldaan naar aanleiding van de door ons verstuurde pré incassobrief, brengen wij u naast het bedrag ad € 15,00 tevens een fee van 5% van de openstaande vordering in rekening, zulks met een minimum van € 25,00.

Als de vordering niet is voldaan berekenen wij het bedrag ad € 15,00 en zal de openstaande vordering na het verstrijken van de gestelde betaaltermijn automatisch doorstromen naar de buitengerechtelijke incassofase.

Uitsluitend onbetwiste vorderingen komen in aanmerking voor een pré incasso traject.  Als tijdens het pré incassotraject toch blijkt dat er door de debiteur inhoudelijk verweer gevoerd wordt n.a.v. de pré incasso aanmaning, stroomt de zaak onmiddellijk door naar de buitengerechtelijke incasso fase, tenzij de opdrachtgever uitdrukkelijk aangeeft dat niet te willen.

Als een pré incassodossier na een inhoudelijk verweer van de debiteur conform de wens van de opdrachtgever gesloten moet worden, mag GLN de kosten van de pré incasso aanmaning ad € 15,00 in rekening brengen.

SVI gecertificeerd

Gemiddelde incassoscore 91%

Klanttevredenheid 8,4

5/5

Alleen betaalde omzet telt

Heeft U zelf al het mogelijke gedaan om uw openstaande vordering betaald te krijgen?

Dan is het een goede stap om uw openstaande factuur ter incasso uit handen te geven aan Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders & Incasso. Wij benaderen uw debiteur op gepaste wijze en met respect voor de zakelijke relatie die u heeft.

In de meeste gevallen zijn wij in staat om uw volledige inclusief incassokosten voor u te incasseren. In die gevallen kost u de opdracht tot incasso u helemaal niets.

Bent u geÏnteresseerd in onze dienstverlening?

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

  Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

  Gegevens debiteur

  Gegevens bewindvoerder

  Inkomsten / Uitgaven

  Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
  Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
  LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
  U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

  Schulden

  Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

  Uw voorstel

  Aanvraag betalingsregeling

  U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

  Uw personalia

  Uw adresgegevens

  Uw contactgegevens

  Inkomsten / Uitgaven

  Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
  Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
  LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
  U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

  Overige schulden

  Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
  U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

  Uw voorstel

  Direct betalen

  Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

  Let op !

  Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


  wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

  Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

  De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

  Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.