De confrontatie met de gerechtsdeurwaarder en het feit dat hij een uitspraak van de rechter of een andere executoriale titel moet uitvoeren is natuurlijk nooit leuk. Ondanks het feit dat de boodschap die de gerechtsdeurwaarder brengt in de meeste gevallen niet echt prettig is, verloopt het contact met de gerechtsdeurwaarder en zijn kantoor in de regel altijd zonder problemen. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat om één of andere reden het contact met de gerechtsdeurwaarder en/of zijn kantoor niet goed verloopt.

Wat kunt u doen?
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van wat u kunt doen als u een klacht heeft tegen de handelwijze van de gerechtsdeurwaarder of zijn kantoor.

Bespreek uw klacht altijd eerst met de gerechtsdeurwaarder
Het is raadzaam om uw klacht altijd eerst kenbaar te maken aan de gerechtsdeurwaarder zelf, bijvoorbeeld in een gesprek. U kunt het probleem dan meteen voorleggen en de gerechtsdeurwaarder kan u zijn of haar handelwijze verklaren. In de meeste gevallen werkt een gesprek voor beide partijen vaak verhelderend en is een oplossing meestal dichtbij.

Klacht indienen
U kunt uw klacht natuurlijk ook schriftelijk indienen. Een schriftelijke klacht dient te zijn gericht aan: Groothuis Ligtermoet & Nijhuis Gerechtsdeurwaarders & Incasso, t.a.v. de klachtbehandelaar, Postbus 180, 7550 AD Hengelo (O) of dient per e-mail te worden verzonden aan klacht@gln.nl Lees eerst goed de klachtenregeling. U kunt de klachtenregeling downloaden via onderstaande link. 

 Tuchtrecht 
Mocht de klachtafhandeling door de gerechtsdeurwaarder niet leiden tot een bevredigende oplossing, dan is het mogelijk om een formele klacht in te dienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam of bij  de Nationale Ombudsman.

 

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.