Als u een betalingsregeling heeft getroffen maar om een bepaalde reden een keer een aflossing wilt overslaan, moet u dat vooraf aan ons laten weten. U moet dan telefonisch contact opnemen met ons kantoor en doorgeven wat de reden is dat u een aflossing wilt overslaan. Als u ons niet laat weten dat u een aflossing gaat overslaan, gaan wij ervan uit dat u de getroffen betalingsregeling niet nakomt. Dat betekent dat de betalingsregeling komt te vervallen en dat het volledige verschuldigde bedrag weer ineens en in zijn geheel opeisbaar is. Het spreekt voor zich dat u niet om de haverklap een dergelijk verzoek kunt doen.

Mijn financiële situatie is gewijzigd

Hebt u een andere baan? Of bent u uw baan misschien kwijt? Dat soort wijzigingen hebben vaak grote financiële gevolgen waardoor u (tijdelijk) de afgesproken betalingsregeling niet kunt nakomen. Het is dan van groot belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt en ons in kennis stelt van uw gewijzigde financiële omstandigheden. Na overleg met de schuldeiser kunnen we de gemaakte afspraken aanpassen aan uw nieuwe financiële situatie. 

Als u ons niet laat weten dat uw financiële situatie gewijzigd is, gaan wij ervan uit dat u de getroffen betalingsregeling niet nakomt. Dat betekent dat de betalingsregeling komt te vervallen en dat het volledige verschuldigde bedrag weer ineens en in zijn geheel opeisbaar is.

Ik kan echt niet betalen

Uw financiële situatie is zorgelijk en bovendien heeft u meerdere schulden. U kunt het verschuldigde bedrag dus niet betalen. Nu niet, maar ook niet binnen afzienbare tijd. Als dat de situatie is waarin u momenteel verkeerd, is het van groot belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt en inzicht verschaft in uw situatie. 

Als ons blijkt dat u echt niet kunt betalen, kunnen wij eventueel de incassoprocedure tijdelijk of volledig stop zetten. Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn om even een adempauze te krijgen. Tijd om orde en overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken om op een realistische manier schulden te gaan afbetalen.

Als u niet (meer) in staat bent om zelf uw financiële problemen op te lossen, dan biedt beschermingsbewind eventueel in samenwerking met schuldhulpverlening mogelijk een oplossing.

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.