Huur

Wij zijn specialisten op het gebied van huurincasso. Voor bijna alle woningcorporaties in de regio Twente verzorgen wij reeds vele jaren met veel succes de huurincasso. Wij zijn daarmee in deze branche marktleider in de regio Twente.  

Met passende communicatie richting uw huurder komen wij tot een incassoresultaat dat met minder kosten aanzienlijk hoger ligt dan voorheen. Met onze werkwijze zorgen wij dat schulden niet onnodig oplopen en treffen wij persoonsgerichte regelingen met uw huurders die niet direct (het hele bedrag) kunnen betalen.

Wij houden rekening met sociaal-demografische kenmerken zoals leeftijd, burgerlijke staat, geslacht, beroep/baan en woonomgeving. Uit wetenschappelijke analyses is gebleken dat deze kenmerken bepalend zijn voor het ontstaan van financiële problemen. Door het profileren van uw huurder op basis van een sociaal maatschappelijke analyse zijn wij in staat de meest effectieve communicatie en handelwijze gericht in te zetten.

De profielen bepalen hoe we met uw huurder communiceren. Dat kan traditioneel schriftelijk in enveloppen met illustraties om mensen te prikkelen de post te openen of, door gebruik te maken van diverse motivatiekaartjes, whatsapp, sms of e-mail. Maar ook persoonlijk via telefonisch contact of door middel van huisbezoeken.

Zodra we contact hebben met uw huurder hanteren wij specifieke gesprekstechnieken en handelingen om op een betrouwbare wijze te analyseren welk traject gevolgd dient te worden. Door onze maatwerkoplossingen helpen wij u als verhuurder om uw achterstallige huurpenningen te verlagen en bovendien het aantal uitzettingen te verminderen.

In het portal “Mijn dossier”  is volledige transparantie richting uw huurder gegarandeerd. Uw huurder krijgt realtime inzage in zijn dossier en kan de volledige opbouw van de openstaande vordering zien. Bovendien kan uw huurder vragen stellen en betalingsregelingen treffen. Daarnaast kan uw huurder in het portal betalingen uitvoeren via de online betaalmethode iDEAL

Minder ontruimingen
Effectieve en duidelijke communicatie
WhatsApp contact
Huisbezoeken
Hoge incassoscore
Vaste contactpersonen
Gecertificeerd keurkerk Sociaal Verantwoord Incasseren

“De persoonsgerichte aanpak van GLN heeft bijgedragen aan onze doelstelling van lagere huurachterstanden en minder ontruimingen.”

Bent u geÏnteresseerd in onze dienstverlening?

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

  Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

  Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

  Gegevens debiteur

  Gegevens bewindvoerder

  Inkomsten / Uitgaven

  Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
  Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
  LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
  U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

  Schulden

  Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

  Uw voorstel

  Aanvraag betalingsregeling

  U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

  Uw personalia

  Uw adresgegevens

  Uw contactgegevens

  Inkomsten / Uitgaven

  Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
  Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
  LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
  U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

  Overige schulden

  Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
  U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

  Uw voorstel

  Direct betalen

  Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

  Let op !

  Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


  wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

  Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

  De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

  Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.