Heeft u een brief of een andere papieren documenten van ons ontvangen?

Begrijpt u niet goed wat er staat of snapt u niet goed wat er van u wordt verwacht? Neem dan telefonisch contact met ons op. Bel 088-8500500. Onze ervaren medewerkers zullen u dan zo goed mogelijk uitleggen wat er in de papieren staat die u ontvangen heeft en wat u moet doen.

Hieronder vindt u een opsomming van verschillende brieven en documenten die u van ons kunt verwachten.

 1. Aanmaning
 2. Dagvaarding
 3. Vonnis
 4. Betekening
 5. Aanzegging
 6. Derdenbeslag

1. Aanmaning

Een aanmaning is brief waarin u verzocht wordt een niet betaalde rekening te voldoen. In de brief staat vermeld welk bedrag u moet betalen. U kunt het bedrag het beste zo snel mogelijk betalen. U voorkomt daarmee verdere maatregelen en kosten. 

U kunt het bedrag per bank overmaken op een van onze bankrekeningnummers. U vindt de bankrekeningnummers onderaan de aanmaning die u van ons ontvangen heeft.

Als u het bedrag niet in een keer kunt betalen,  kunt u een aanvraag doen voor een betalingsregeling. Klik hier voor de aanvraag van een betalingsregeling.

2. Dagvaarding

Een dagvaarding is een officieel document van de deurwaarder waarmee u wordt uitgenodigd om bij de rechter te komen. De papieren zijn door de deurwaarder bij u thuis is afgegeven. Het kan zijn dat de deurwaarder de papieren in een envelop in de brievenbus heeft gedaan omdat niemand thuis was. In de papieren staat onder andere de datum en het tijdstip waarop de rechter de zaak zal bekijken. 

Bent u het eens met wat er in de dagvaarding staat? 
Betaalt u dan het openstaande bedrag zo snel mogelijk aan ons. Het totale bedrag moet uiterlijk 1 dag voor de zittingsdatum door ons zijn ontvangen. 

Als u het op zich eens bent met wat er in de dagvaarding staat, maar u het bedrag niet in een keer kunt betalen, heeft het geen zin om naar de rechter te gaan. De rechter bemoeit zich niet met betalingsregelingen. Dan kunt u beste een aanvraag doen voor een betalingsregeling. Klik hier voor de aanvraag van een betalingsregeling.

Bent u het niet eens met wat er in de dagvaarding staat
Neem dan eerst telefonisch contact met ons op en vertel ons wat er volgens u niet klopt. We kijken dan wat er volgens u niet klopt en we kijken samen naar een mogelijke oplossing.

Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u kunt bij de rechter in uw eigen bewoordingen duidelijk maken wat er volgens u niet klopt. Maar om te voorkomen dat u dingen vergeet is het misschien beter om de rechter een brief of e-mail te sturen waarin u duidelijk maakt waarom u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat.  Uw brief of e-mail moet wel uiterlijk op de zittingsdatum bij de rechter binnen zijn.

Wat als u niets doet?
Als u niet naar de rechter gaat en ook geen brief of e-mail stuurt, dan zal de rechter aannemen dat u het eens bent met wat er in de dagvaarding staat. De rechter zal dan beslissen dat u het bedrag moet betalen en dat u de kosten van de rechtszaak ook moet betalen. Deze beslissing van de rechter noemen we een vonnis.

3. Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter. De rechter zal zijn beslissing duidelijk op papier zetten en aangeven hoe hij tot zijn beslissing is gekomen. Bovenaan het vonnis staan de woorden: “In naam van de Koning”. In het vonnis staat het bedrag dat u volgens de rechter moet betalen. In het vonnis staat ook dat u de kosten van de procedure moet betalen.

4. Betekening

De 

Heeft u een brief of een andere papieren documenten van ons ontvangen?

Begrijpt u niet goed wat er staat of snapt u niet goed wat er van u wordt verwacht? Neem dan telefonisch contact met ons op. Bel 088-8500500. Onze ervaren medewerkers zullen u dan zo goed mogelijk uitleggen wat er in de papieren staat die u ontvangen heeft en wat u moet doen. Als u belt, zult u gevraagd worden 

Hieronder vindt u een opsomming van verschillende brieven en documenten die u van ons kunt verwachten.

 1. Aanmaning
 2. Dagvaarding
 3. Vonnis
 4. Betekening
 5. Aanzegging
 6. Derdenbeslag

1. Aanmaning

Een aanmaning is brief waarin u verzocht wordt een niet betaalde rekening te voldoen. In de brief staat vermeld welk bedrag u moet betalen. U kunt het bedrag het beste zo snel mogelijk betalen. U voorkomt daarmee verdere maatregelen en kosten. 

U kunt het bedrag per bank overmaken op een van onze bankrekeningnummers. U vindt de bankrekeningnummers onderaan de aanmaning die u van ons ontvangen heeft.

Als u het bedrag niet in een keer kunt betalen,  kunt u een aanvraag doen voor een betalingsregeling. Klik hier voor de aanvraag van een betalingsregeling.

2. Dagvaarding

Een dagvaarding is een officieel document van de deurwaarder waarmee u wordt uitgenodigd om bij de rechter te komen. De papieren zijn door de deurwaarder bij u thuis is afgegeven. Het kan zijn dat de deurwaarder de papieren in een envelop in de brievenbus heeft gedaan omdat niemand thuis was. In de papieren staat onder andere de datum en het tijdstip waarop de rechter de zaak zal bekijken. 

Bent u het eens met wat er in de dagvaarding staat? 
Betaalt u dan het openstaande bedrag zo snel mogelijk aan ons. Het totale bedrag moet uiterlijk 1 dag voor de zittingsdatum door ons zijn ontvangen. 

Als u het op zich eens bent met wat er in de dagvaarding staat, maar u het bedrag niet in een keer kunt betalen, heeft het geen zin om naar de rechter te gaan. De rechter bemoeit zich niet met betalingsregelingen. Dan kunt u beste een aanvraag doen voor een betalingsregeling. Klik hier voor de aanvraag van een betalingsregeling.

Bent u het niet eens met wat er in de dagvaarding staat
Neem dan eerst telefonisch contact met ons op en vertel ons wat er volgens u niet klopt. We kijken dan wat er volgens u niet klopt en we kijken samen naar een mogelijke oplossing.

Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u kunt bij de rechter in uw eigen bewoordingen duidelijk maken wat er volgens u niet klopt. Maar om te voorkomen dat u dingen vergeet is het misschien beter om de rechter een brief of e-mail te sturen waarin u duidelijk maakt waarom u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat.  Uw brief of e-mail moet wel uiterlijk op de zittingsdatum bij de rechter binnen zijn.

Wat als u niets doet?
Als u niet naar de rechter gaat en ook geen brief of e-mail stuurt, dan zal de rechter aannemen dat u het eens bent met wat er in de dagvaarding staat. De rechter zal dan beslissen dat u het bedrag moet betalen en dat u de kosten van de rechtszaak ook moet betalen. Deze beslissing van de rechter noemen we een vonnis.

3. Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter. De rechter zal zijn beslissing duidelijk op papier zetten en aangeven hoe hij tot zijn beslissing is gekomen. Bovenaan het vonnis staan de woorden: “In naam van de Koning”. In het vonnis staat het bedrag dat u volgens de rechter moet betalen. In het vonnis staat ook dat u de kosten van de procedure moet betalen.

4. Betekening

Een betekening is een officieel document van de deurwaarder waarmee hij de beslissing (het vonnis) van de rechter aan u kenbaar maakt. Achter de papieren van de deurwaarder zit een kopie van het vonnis. De papieren zijn door de deurwaarder bij u thuis is afgegeven. Het kan zijn dat de deurwaarder de papieren in een envelop in de brievenbus heeft gedaan omdat niemand thuis was.

In de betekening zal de deurwaarder aangeven binnen hoeveel dagen u moet voldoen aan de beslissing van de rechter. Dat wordt officieel ook wel “bevel gedaan” genoemd. Een bevel van een deurwaarder is een dwingende opdracht om te voldoen aan de beslissing van de rechter.

Als u niet vrijwillig voldoet aan de beslissing van de rechter,  dan mag en zal de deurwaarder de nakoming van het vonnis afdwingen. U moet daarbij bijvoorbelddenken aan beslaglegging op uw inkomsten 

 

 

 

 

 

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.