Blog

Geen plicht tot snel huisbezoek door gemeenten

Gemeenten hoeven niet binnen drie werkdagen schuldhulp aan te bieden wanneer een energiemaatschappij voornemens is een wanbetaler af te sluiten. Dat zegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo’n signaal is volgens het ministerie nog geen bedreigende situatie. Stel, een energiemaatschappij heeft een wanbetaler en het bedrijf is voornemens...

Ambtshalve toetsing algemene voorwaarden

Ambtshalve toetsing is door het Hof van Justitie EU geïntroduceerd in het arrest Océano (2000). Toen werd voor de eerste keer beslist dat de rechter bepalingen in consumentenovereenkomsten ambtshalve kon toetsen aan de Richtlijn oneerlijke bedingen. De ambtshalve toetsing beperkt zich inmiddels niet meer tot oneerlijke bedingen, maar strekt zich uit...

Lichte groei huurachterstanden bij woningcorporaties

Het aantal huishoudens met een huurachterstand bij een woningcorporatie groeide met bijna 4 procent in 2022 ten opzichte van een jaar eerder. Ook klopten meer huurders bij de corporaties aan voor een betalingsregeling. Tussen 2021 en 2022 steeg het aantal huurders met een betalingsachterstand van 130.000 naar 135.000 huurders, blijkt...

Mensen vanaf 1 juli 2023 sneller uit de schulden

Vanaf 1 juli 2023 moeten mensen die in een gemeentelijk schuldhulpverleningstraject terechtkomen, binnen anderhalf jaar van hun schuldenlast verlost te zijn. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid) heeft hierover overeenkomsten gesloten met betrokken partijen, waaronder de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In februari gaf Schouten al aan dat ze de aflossingstermijn voor...

Tienduizenden ondernemers in zwaar weer

Zo’n 64.000 ondernemers hebben nog geen cent afbetaald van de belastingschuld die ze in coronatijd hebben opgebouwd. De vrees is dat dit tot een golf aan faillissementen en bedrijfsbeëindigingen zal leiden. En dat gaat problemen geven, ziet Michiel Hordijk, directeur van adviesbureau Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK). ,,We zien veel...

Vrijwel alle gemeenten verstrekken saneringskredieten

De grote gemeenten deden het al langer, maar nu nemen ook veruit de meeste kleinere gemeenten de schulden van burgers over. Vrijwel alle gemeenten komen burgers te hulp die hun schulden niet meer kunnen betalen. Dat stelt het Waarborgfonds Saneringskredieten vast na onderzoek, meldt de NOS. Het fonds zegt 'blij verrast' te...

Zorgen dat vermogen en inkomen niet onzichtbaar kunnen blijven

1. Een afdwingbare en verbeterde transparantieverplichting2. Inzage in het UBO-register3. Realtime inzage in banktegoeden4. Een mogelijkheid tot beslag op vermogen gestald bij een ander   Een afdwingbare en verbeterde transparantieverplichtingOnder de huidige wetgeving kan iemand die niet wil betalen, weigeren om mee te werken aan het geven van transparantie van...

Aantal faillissementen neemt aanzienlijk toe

Het stopzetten van coronasteun, sterk toegenomen energieprijzen, hoge rentes en economische achteruitgang leiden tot een aanzienlijke groei in het aantal faillissementen in Nederland. Volgens kredietverzekeraar Atradius wordt in 2023 een stijging van 79% verwacht en 21% in 2024, terwijl er wereldwijd een toename van 49% wordt voorspeld. Hoewel de stijging...

Overheid schiet tekort als schuldeiser

De Algemene Rekenkamer heeft in een rapport geconcludeerd dat de Nederlandse overheid tekortschiet als schuldeiser bij het maken van persoonlijke betalingsregelingen. Uit het onderzoek bleek dat er te weinig aandacht is voor kwetsbare burgers. Hoewel de communicatie over standaard betalingsregelingen helder en transparant is, gaat de kritiek vooral over persoonlijke...

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.