Bezwaar tegen de vordering

Als u van mening bent dat u onterecht een aanmaning of een ambtelijk stuk  van ons ontvangen heeft, is het belangrijk dat u ons daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stelt. Wellicht heeft u de vordering al volledig of gedeeltelijk voldaan. Misschien heeft u bijzondere reden waarom u (nog) niet wilt betalen. Om kostenverhogende maatregelen te voorkomen is het van belang dat u dit zo snel mogelijk aan ons kenbaar maakt.

Onderbouwing en bewijsstukken
U moet uw bezwaar wel deugdelijk onderbouwen en zoveel mogelijk bewijzen als bijlagen meesturen.  U kunt dus niet volstaan met de enkele opmerking: “Ik heb al betaald.” of “Ik ben het er niet mee eens.” of “Mijn beslagvrije voet is te laag.” Wij zullen uw bezwaar inhoudelijk beoordelen en de meegestuurde bewijsstukken controleren. Bezwaren die niet deugdelijk onderbouwd en gemotiveerd zijn, worden niet in behandeling genomen. Dat geldt ook voor bezwaren waarbij geen bewijsstukken zijn overgelegd. Stuur van die gegevens dus bewijzen mee. U kunt bijvoorbeeld (bank)afschriften en/of loonstroken mee als bewijs.

Bezwaar tegen de vastgestelde beslagvrije voet

Als u van mening bent dat wij uw beslagvrije voet verkeerd hebben vastgesteld, is het uiteraard ook belangrijk dat u ons daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stelt. Voor de herberekening van de beslagvrije voet is het noodzakelijk dat u gegevens aanlevert betreffende uw periodieke inkomen, de hoogte van uw ziektekostenverzekering,  de huur of hypotheek en de hoogte van de zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Download hier een vragenlijst, print deze en vul de vragenlijst in en stuur die vervolgens samen met de overige bewijsstukken op.

U kunt uw bezwaar kenbaar maken door op onderstaande knop te klikken en het formulier in te vullen.

Bezwaar maken

Als u van mening bent dat u onterecht een aanmaning van ons ontvangen heeft, of dat het bedrag in de aanmaning niet klopt, is het belangrijk dat u ons daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stelt.

Uw gegevens

U kunt hieronder bestanden uploaden waarmee u uw bezwaar kunt onderbouwen.
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


WIJ HEBBEN UW BEZWAAR IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw bezwaar zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw bezwaar kan enige tijd duren.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw bezwaar telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.

wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.