Heeft u het idee dat een werknemer kampt met ernstige financiële problemen? Wellicht meldt hij/zij zich regelmatig ziek, of merkt u een sombere of verdrietige stemming op. Mogelijk vraagt de werknemer vaker om een voorschot op het salaris, of misschien is er zelfs al loonbeslag gelegd op een deel van het salaris door een schuldeiser.

Geldzorgen, betalingsherinneringen, aanmaningen en loonbeslagen veroorzaken stress. Deze stress kan zorgen voor een verzwakt immuunsysteem, verhoogde bloeddruk, of psychische klachten. Daarnaast is er een verhoogde kans op depressiviteit en angststoornissen. Geldzorgen hebben invloed op het werk. Dit kan zich uiten in verminderde productiviteit, concentratieverlies of frequent ziekteverzuim.

De ervaren bewindvoerders van inBalanZ kunnen u en uw werknemer helpen in deze situatie. Zij kunnen een oplossing bieden voor uw werknemer die het overzicht in zijn/haar financiën is kwijtgeraakt. Het ervaren team van professionals biedt persoonlijke en betrokken ondersteuning, zodat uw werknemer zich weer volledig kan richten op zijn/haar werk. Zij werken discreet en met respect voor de privacy van uw werknemer, terwijl zij hem/haar helpen om weer grip te krijgen op de financiële situatie.

Als uw werknemer financiële problemen heeft, kies dan voor inBalanZ als uw partner in bewindvoering en zorg voor een financieel gezonde werkomgeving voor uw werknemer.

Als werkgever bent u gebaat bij een snelle inschakeling van de ervaren bewindvoerders van inBalanZ. 

Voordelen voor u als werkgever:

  • Toename van de arbeidsproductiviteit;
  • Afname administratieve last voor de salarisadministratie;
  • Minder verzuimdagen;
  • Betrokken en loyale medewerker.

Wilt u meer informatie over hoe inBalanZ u en uw werknemer kan ondersteunen? Kijk dan op www.inbalanz-bewind.nl of bel 088-8500530 of stuur een e-mail naar post@inbalanz-bewind.nl 

U kunt ook onderstaand formulier invullen en dan zullen zij contact met u opnemen.

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.