Stijging faillissementen ondernemers houdt aan

In 2023 is het aantal faillissementen met 52 procent gestegen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal bedrijven dat vorig jaar failliet werd verklaard, bedroeg 3271.

De trend van het aantal faillissementen is volgens het CBS al meer dan een jaar stijgend. In december werden 91 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in november. De piek in het aantal uitgesproken faillissementen lag op 911 in mei 2013, waarna het aantal tot en met augustus 2017 daalde.

Vanaf dat punt bleef de trend tot medio 2020 redelijk stabiel. Daarna daalde het aantal faillissementen verder en bereikte in augustus 2021 met 109 een dieptepunt. Sinds mei 2022 lag het aantal faillissementen echter continu hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Sectoren Ondanks de stijging was het aantal faillissementen in 2023 nog steeds lager dan in 2019, het laatste volledige jaar voor de coronapandemie. De piek in het aantal faillissementen, met 9431, werd bereikt tijdens de eurocrisis in 2013. Het laagste aantal sinds het begin van de statistieken in 1981 werd genoteerd in 2021, namelijk 1818. Dat er in de coronaperiode relatief weinig bedrijven failliet werden verklaard, kwam mede door de noodsteun van de overheid.

In vrijwel alle bedrijfstakken gingen meer bedrijven failliet dan in 2022. Net als in voorgaande jaren had de handel, met 682 faillissementen, het hoogste aantal in 2023. Daarna volgde de bouwnijverheid met 479 faillissementen. Beide bedrijfstakken behoren tot de grootste in termen van het aantal bedrijven. In de horeca verdubbelde het aantal faillissementen van 134 in 2022 naar 267 in 2023.

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com






wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.