De Week van het Geld: Een belangrijke stap naar financiële geletterdheid

Afgelopen week vond met het thema ‘Hoe ben jij je GELD de BAAS?’ de 13e editie van de Week van het geld plaats. In een steeds complexer wordende financiële wereld is het essentieel dat iedereen, van jong tot oud, over de nodige kennis en vaardigheden beschikt om verstandige financiële beslissingen te nemen. De Week van het Geld speelt een cruciale rol in deze educatieve missie door het bewustzijn en begrip van financiën bij een breed publiek te vergroten. Dit jaarlijks terugkerende initiatief is meer dan alleen een week van activiteiten; het is een landelijke beweging die de basis legt voor financiële geletterdheid.

Doelstellingen en Belang
De hoofddoelstelling van de Week van het Geld is om kinderen en jongeren op een interactieve manier te leren omgaan met geld. Door middel van workshops, spellen, en lezingen die door scholen, financiële instellingen en maatschappelijke organisaties worden georganiseerd, krijgen zij de kans om op jonge leeftijd al te leren over onderwerpen als sparen, investeren, en het voorkomen van schulden.

Een belangrijk aspect van de Week van het Geld is de nadruk op de praktische toepassing van financiële kennis. Het gaat niet alleen om het leren van theorie, maar ook om het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn voor een gezond financieel beheer. Dit omvat budgetteren, het plannen van uitgaven en het begrijpen van de waarde van geld.

Samenwerking en Innovatie
Een uniek kenmerk van de Week van het Geld is de samenwerking tussen diverse sectoren, waaronder het onderwijs, financiële dienstverleners, en overheidsinstellingen. Deze samenwerking zorgt voor een rijkdom aan perspectieven en benaderingen, wat leidt tot innovatieve en effectieve onderwijsmethoden. Het gebruik van digitale tools en platforms speelt hierbij een steeds grotere rol, waardoor de boodschap op een boeiende manier kan worden overgebracht aan een generatie die opgroeit in een digitale wereld.

Een Investering in de Toekomst
Door deel te nemen aan de Week van het Geld, investeren organisaties en individuen in de toekomst van onze samenleving. Financiële geletterdheid is een cruciale vaardigheid in het leven van iedereen. Het helpt niet alleen bij het nemen van dagelijkse financiële beslissingen, maar het legt ook de basis voor langetermijnplanning zoals sparen voor onderwijs, het kopen van een huis, of het plannen van pensioen.

Conclusie
De Week van het Geld is meer dan een jaarlijks evenement; het is een essentiële schakel in de keten van financiële educatie en een krachtige katalysator voor verandering. Door kinderen en jongeren de tools en kennis te bieden die ze nodig hebben om financieel zelfredzaam te worden, bouwen we samen aan een toekomst waarin iedereen de vaardigheden heeft om verantwoordelijke financiële beslissingen te nemen. Laten we deze kans aangrijpen om te investeren in financiële geletterdheid en een positieve impact te maken op de financiële toekomst van onze samenleving.

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.