Geen plicht tot snel huisbezoek door gemeenten

Gemeenten hoeven niet binnen drie werkdagen schuldhulp aan te bieden wanneer een energiemaatschappij voornemens is een wanbetaler af te sluiten. Dat zegt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Zo’n signaal is volgens het ministerie nog geen bedreigende situatie.

Stel, een energiemaatschappij heeft een wanbetaler en het bedrijf is voornemens hun klant af te sluiten. Daarover moet de gemeente waar de betrokkene woont een zogenoemd ‘eindeleveringssignaal’ krijgen. Maar moet diezelfde gemeente dan binnen drie werkdagen schuldhulpverlening bieden aan die inwoner? Is er, kortom, sprake van ‘een bedreigende situatie’ waardoor de gemeente eerder dan de gebruikelijke vier weken een eerste gesprek moet inplannen? Het is een vraag die veel gemeenten bezighoudt. Doordat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geen eindeleveringssignaal kent, is het voor lokale overheden niet helder hoe zij een dergelijk signaal moeten verwerken, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Bedreigende situatie

Na vragen van de gemeentekoepel en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) komt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met een toelichting. Die verkondigt dat het eindeleveringssignaal ‘niet per definitie’ kan worden gezien als ‘een bedreigende situatie’ die moet leiden tot een versneld eerste gesprek. Dit omdat het nog twintig werkdagen duurt voordat het contract daadwerkelijk wordt beëindigd, en er vervolgens nog weken verstrijken voordat de netbeheerder overgaat tot afsluiting.

Indicatie schulden

Het ministerie ziet een dergelijk vroegsignaal wel als ‘een goede indicatie’ voor meer schulden. ‘Wanneer er wel een vroegsignaal aan het eindeleveringssignaal voorafgaat, kunnen gemeenten het eindeleveringssignaal in de praktijk van vroegsignalering gebruiken als ‘geüpdatet’ of ‘verrijkt’ signaal. Zoals dit in de huidige praktijk van vroegsignalering ook al gebeurt bij opeenvolgende signalen’, aldus SZW. Het staat gemeenten echter vrij een eindeleveringssignaal anders te prioriteren. SZW verzoekt gemeenten per situatie te kijken in hoeverre van het signaal een dreiging uitgaat, en of een andere passende aanpak nodig is.

Bron: Binnenlands Bestuur

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.