Tienduizenden ondernemers in zwaar weer

Zo’n 64.000 ondernemers hebben nog geen cent afbetaald van de belastingschuld die ze in coronatijd hebben opgebouwd. De vrees is dat dit tot een golf aan faillissementen en bedrijfsbeëindigingen zal leiden.

En dat gaat problemen geven, ziet Michiel Hordijk, directeur van adviesbureau Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK). ,,We zien veel ontkenningsgedrag bij ondernemers. Ze openen de post van de Belastingdienst niet meer. We zien zelfs symptomen bij ondernemers die op PTSS lijken. Ondernemers bevriezen al als ze de postbode zien aankomen bijvoorbeeld.’’

Jarenlange stress
De jarenlange stress over het wel of niet overleven van het bedrijf eist zijn tol van de ondernemers, ziet Hordijk. ,,Ze denken niet meer logisch na. Ze hebben helemaal geen overzicht meer over hun situatie.’’ De ondernemers beseffen wel dat ze een groot probleem hebben. ,,Ze weten dat het einde nadert. Als ze niet reageren krijgen ze in mei opnieuw een brief en in juni is het over en uit’’, waarschuwt Hordijk.

Maar juist dat vooruitzicht werkt verlammend. Door alle stress wordt het uitstelgedrag alleen maar erger ziet de bedrijfsadviseur die inmiddels door de helft van de gemeenten is gevraagd mee te kijken naar oplossingen voor de problemen van tienduizenden ondernemers. ,,Er is voor deze ondernemers geen psychosociale hulp. Ze staan er vaak helemaal alleen voor.’’

Belastinguitstel
Veel bedrijven in nood zitten in de sectoren retail en horeca. Die bedrijven werden hard getroffen door de sluitingen tijdens de coronapandemie. Ook andere bedrijven hadden het moeilijk, bijvoorbeeld reisbureaus. Om ondernemers tegemoet te komen verleende de Belastingdienst uitstel van belasting. Zo bleef er geld over om de huur, leveranciers en het personeel te betalen.

,,In eerste instantie hebben zo’n 400.000 ondernemers gebruikgemaakt van die regeling. Toen die vorig jaar werd verlengd haakten 266.000 bedrijven aan. Van die groep hebben 64.000 bedrijven nog steeds niets afbetaald. Ook hebben ze nog niet overlegd over een eventuele afbetalingsregeling.

Deel redt het niet
Een deel van de ondernemingen die niet betalen zal niet te redden zijn, vermoedt Hordijk. Dat zijn de bedrijven die ook voor corona al niet of nauwelijks winstgevend waren. Zij verdienen domweg niet genoeg om alle rekeningen te betalen, dus geld om de Belastingdienst terug te betalen is er ook niet.

Maar de situatie is niet overal even somber. ,,De gemiddelde belastingschuld is zo’n 70.000 euro’’, weet Hordijk. ,,Maar de helft van de ondernemingen heeft een schuld van zo’n 10.000 euro. Daar lopen ze al op vast. Die groep zou toch te helpen moeten zijn. Maar dan is het wel nodig dat ze in actie komen.’’

Het belangrijkste is dat de ondernemers hun kop niet langer in het zand steken maar juist inzicht krijgen in hun situatie. ,,En dan samen de schouders eronder zetten. Ondernemers moeten gaan werken aan oplossingen en zorgen dat ze geld verdienen’’, schetst Hordijk.

En inzicht krijgen kan ook betekenen dat je ziet dat het beter is te stoppen met het bedrijf. ,,We zien wel dat steeds meer ondernemers stoppen. Als je tijdig actie onderneemt kun je een zachte landing regelen. Anders heb je kans dat er straks beslag wordt gelegd op alles wat je hebt. En dan rest er alleen de bijstand.’’

Nederlaag
Het grote probleem is dat de ondernemers moeilijk te bereiken zijn. Ze zijn ook bang om hulp te vragen, omdat ze denken dat anderen dan te weten komen dat het slecht met de onderneming gaat. Bovendien zijn ondernemers gewend zelf de touwtjes in handen te hebben. Om hulp vragen is toch een nederlaag in de ogen van velen.

,,Ik denk dat de partners van ondernemers of het personeel toch ook zullen zien dat de ondernemer veel stress heeft. Die moeten toch ook denken: zijn we nu uit de problemen of hoe zit het? Die mensen kunnen de ondernemer ook een zetje geven om hulp te zoeken.’’

Bron: Dagblad Tubantia

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.