Zorgen dat vermogen en inkomen niet onzichtbaar kunnen blijven

1. Een afdwingbare en verbeterde transparantieverplichting
2. Inzage in het UBO-register
3. Realtime inzage in banktegoeden
4. Een mogelijkheid tot beslag op vermogen gestald bij een ander

 

Een afdwingbare en verbeterde transparantieverplichting
Onder de huidige wetgeving kan iemand die niet wil betalen, weigeren om mee te werken aan het geven van transparantie van inkomen en vermogen. In uitzonderlijke gevallen kan dit nu via een weg naar de rechter alsnog worden bewerkstelligd, maar die weg is lang en kostbaar. Er moet een algehele en algemene verplichting tot transparantie in de wet worden opgenomen, met sancties als iemand die verplichting niet nakomt. In talloze Europese landen (bijvoorbeeld Duitsland) kan dit wel afgedwongen worden, Nederland mag hierin niet achterblijven.

 

Hoe is dit in Duitsland geregeld?
In Duitsland is een schuldenaar na een een volledig of gedeeltelijk mislukte tenuitvoerlegging verplicht om bij de bevoegde rechtbank onder ede een verklaring af te leggen omtrent zijn inkomen en vermogen. De procedure voor het afleggen van de eed omtrent het vermogen is geregeld in §§ 899 – 915h van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivil Prozes Ordnung). Met de eedaflegging wordt de schuldenaar gedwongen om zijn inkomsten- en vermogenssituatie te openbaren. Als hij weigert de eedaflegging onder ede af te leggen, kan de bevoegde rechtbank op verzoek van de schuldeiser of de gerechtsdeurwaarder een arrestatiebevel uitvaardigen om de vermogensverklaring onder ede af te dwingen. Zowel het afleggen van de vermogensverklaring onder ede als het uitvaardigen van het arrestatiebevel wordt geregistreerd in het openbare register van schuldenaars met de bijbehorende negatieve gevolgen voor het dagelijkse zakelijke verkeer (bijv. met banken, telecommunicatiebedrijven, enz.) en onder andere aan de Schufa (BKR) doorgegeven.

 

Inzage in het UBO-register
Een beter inzicht voor de gerechtsdeurwaarder in het UBO- register, zorgt ervoor dat aandelen in bedrijven niet buiten zicht blijven en ook daarop vaker beslag gelegd kan worden. Een vollediger beeld van het vermogen zorgt ook voor een betere beoordeling van mensen die niet kunnen betalen. Zij worden ontzorgd omdat de gerechtsdeurwaarder hiermee zelfstandig de inschatting kan maken dat er daadwerkelijk geen vermogen is. Op dit moment kan de gerechtsdeurwaarder nog niet op een natuurlijk persoon zoeken in het UBO-register.

 

Realtime inzage in banktegoeden
Door realtime inzage in banktegoeden kan worden voorkomen dat gelden worden weggesluisd door mensen die niet willen betalen. Realtime inzage voorkomt daarnaast dat mensen die niet kunnen betalen te maken krijgen met onnodige administratiekosten. Op dit moment mogen gerechtsdeurwaarders aan banken vragen of iemand er bankiert. Deze uitvraag is moeizaam en de antwoorden kunnen op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

 

Een mogelijkheid tot beslag op vermogen gestald bij een ander
Het komt voor dat mensen die niet willen betalen gelden of goederen wegsluizen naar een partner of andere bekende. Het openbaar ministerie kan daar bij een strafrechtelijke verdachte of veroordeelde beslag op leggen. Gerechtsdeurwaarders hebben deze mogelijkheid niet.

Download KBvG Position Paper

 

Voetnoot* Een position paper is een essay dat een betwistbare mening geeft over een bepaalde kwestie

 

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.