Aantal faillissementen neemt aanzienlijk toe

Het stopzetten van coronasteun, sterk toegenomen energieprijzen, hoge rentes en economische achteruitgang leiden tot een aanzienlijke groei in het aantal faillissementen in Nederland. Volgens kredietverzekeraar Atradius wordt in 2023 een stijging van 79% verwacht en 21% in 2024, terwijl er wereldwijd een toename van 49% wordt voorspeld.

Hoewel de stijging in procenten aanzienlijk is, is er nog geen sprake van een kaalslag onder bedrijven. De afgelopen jaren was het aantal faillissementen in Nederland historisch laag, waardoor het aantal bedrijven dat dit jaar en in 2024 gedwongen moet sluiten naar respectievelijk 4300 en 5300 stijgt, eenmanszaken inbegrepen. Dit is aanzienlijk minder dan de piek van 12.500 faillissementen in 2013, die het gevolg was van een recessie in Nederland.

In 2020 en 2021 daalde het aantal faillissementen in Nederland nog aanzienlijk, dankzij de royale overheidssteun die de liquiditeitspositie van bedrijven verbeterde. Na het stopzetten van deze steun bleef het aantal faillissementen in eerste instantie laag, maar in het laatste kwartaal van 2022 steeg het aantal bedrijfssluitingen snel. De toename over heel 2022 was uiteindelijk 14% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Nederland behoort samen met Zuid-Korea (+154%), Italië (+90%), Nieuw-Zeeland (+82%) en de Verenigde Staten (+74%) tot de landen waar in 2023 de sterkste toename van het aantal faillissementen wordt verwacht. In 2022 was er in deze landen nog sprake van een daling of, in het geval van Nederland, een relatief bescheiden stijging.

Tegelijkertijd is er in sommige landen in 2023 nauwelijks een toename van faillissementen of zelfs een afname. Dit geldt vooral voor Spanje (-22%) en Zwitserland (-13%), waar het aantal bedrijfssluitingen in de afgelopen twee jaar al boven het niveau van vóór de coronacrisis lag. Hierdoor is er in deze landen in 2023 waarschijnlijk sprake van een daling ten opzichte van 2022. In andere Europese landen, zoals Oostenrijk (+2%), Finland (+3%), Tsjechië (+9%) en Zweden (+12%), is er dit jaar een relatief milde stijging. Het Verenigd Koninkrijk vormt een uitzondering, met een insolventieniveau dat al boven het niveau van vóór de coronacrisis ligt. In 2023 verwacht de kredietverzekeraar opnieuw een stijging (+11%), gedreven door het zwakke economische herstel na Brexit.

Aanvraag betalingsregeling bewindvoerder

Als bewindvoerder kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken. Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Gegevens debiteur

Gegevens bewindvoerder

Inkomsten / Uitgaven

Als debiteur kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat debiteur ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie van debiteur mee te zenden met deze aanvraag. Heeft debiteur variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Schulden

Geef inzicht in de totale schuldenlast door onderstaande gegevens in te vullen:

Uw voorstel

Aanvraag betalingsregeling

U kunt hier een voorstel doen voor een betalingsregeling. Dit wil niet zeggen dat dit voorstel akkoord is. Wellicht zullen wij u nog verzoeken om nadere informatie te verstrekken.Een opdrachtgever is nooit verplicht akkoord te gaan met een regeling. Na het versturen van uw voorstel ontvangt u bericht van ons.

Uw personalia

Uw adresgegevens

Uw contactgegevens

Inkomsten / Uitgaven

Als u kindgebonden budget, huur- of zorgtoeslag ontvangt vul dan hier het maandbedrag in dat u ontvangt:
Wat is het NETTO bedrag dat u ontvangt aan loon en/of uitkering en/of ZZP/overig? (tel alle bedragen op en vul hier het totaalbedrag in)
LET OP! Klik maar één keer op de VERZENDEN knop en wacht geduldig af. Het versturen kan enige tijd duren, afhankelijk van de hoeveelheid bestanden die u meestuurt.
U dient sowieso één loonstrook of uitkeringsspecificatie mee te zenden met deze aanvraag. Heeft u variabele inkomsten? Stuur dan de drie meest recente loonstroken met deze aanvraag mee.

Overige schulden

Als u naast deze openstaande schuld nog andere schulden heeft, kunt u onderstaand aangeven hoeveel schuldeisers u nog meer heeft en hoe hoog het totale bedrag aan schulden is:
U moet bewijsstukken van de overige schulden meezenden met deze aanvraag.

Uw voorstel

Direct betalen

Om het u gemakkelijk te maken kunt u hier via Ideal een betaling aan ons doen. Vul alle velden van dit formulier in. Zorg er voor dat u het dossiernummer en het bedrag extra goed controleert.

Let op !

Op het moment dat u klikt op de betalen knop wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website waar de betaling zal plaatsvinden. Controleer of deze website begint met: https://www.mollie.com


wIJ HEBBEN UW AANVRAAG VOOR EEN BETALINGSREGELING IN GOEDE ORDE ONTVANGEN

Wij zullen uw aanvraag voor een betalingsregeling, waarbij u de vordering in termijnen kunt betalen, onmiddellijk in behandeling nemen.

De verwerking en behandeling van uw aanvraag kan enige tijd duren omdat wij moeten overleggen met onze opdrachtgever of uw voorstel akkoord is.

Het heeft geen zin om onmiddellijk of kort na indiening van uw aanvraag telefonisch contact op te nemen met ons kantoor met de vraag of er al iets bekend is. Dat werkt slechts vertragend omdat onze medewerkers al die telefoongesprekken moeten afhandelen.